PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

AluLavanda poate colecta de la dvs. informaţii cu caracter personal, dar numai cu acordul dvs. şi dacă le furnizaţi personal. Pentru a putea comanda produse de pe acest site, aveţi nevoie de un cont de client. Informaţiile personale pe care le furnizaţi la crearea contului sunt necesare pentru a vă putea contacta în legatură cu comanda dvs. Avem nevoie de adresa dvs. de livrare şi facturare pentru a vă putea livra produsele comandate.

Informaţiile personale şi de contact nu sunt publice şi le folosim doar în scopul de a vă contacta şi livra comanda dvs. Nu transmitem informaţiile dvs. personale către terţi, decât cu scopul de a vă livra produsele comandate.

Pentru a îmbunătăţi serviciile noastre, salvăm în browser-ul dvs. date de tip cookies. Aceste date nu conţin informaţii personale despre dvs.

Este necesar să fiţi de acord cu aceste precizări cât şi cu termenii şi condiţiile de utilizare pentru a folosi şi comanda produse de pe site-ul alulavanda.ro. Puteţi solicita oricând ştergerea informaţiilor dvs. personale.

Acest site este în concordanţă cu Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal. 

DREPTURILE DVS.

Conform Regulamentului 2016/679/UE aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dvs. personale:

Dreptul la informare
Dreptul de acces la date
Dreptul la rectificare
Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat)
Dreptul la restricționarea prelucrării
Dreptul la opoziție
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

Detalii complete despre aceste drepturi puteţi găsi în Regulamentului 2016/679/UE.

EXERCITAREA DREPTURILOR DVS.

Pentru a vă exercita oricare dintre drepturi cu privire la datele personale stocate de acest site, vă rugăm să trimiteţi o solicitare în acest sens pe adresa de mail alulavanda@yahoo.com

TEMEI JURIDIC

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Pentru a contacta ANSPDCP gasiti datele de contact pe site-ul autoritatii: http://www.dataprotection.ro

Contactează-ne

Schimba textul. captcha txt
0